top of page
similing team

värdegrundsarbete

Med en rätt byggd värdegrund, skapar vi harmoni på arbetsplatsen. Alla, oavsett titel deltar och gemensamt jobbar vi fram de värdeord som skall beskriva hur vi skall behandla våra kunder och varandra. Processen är väldigt spännande och resultatet fantastiskt.

Värdegrunden implementeras i alla delar av företaget och det trevliga är att vi ser att sjukskrivningen minskar, resultatet ökar och trivseln förstärks. Att bygga en värdegrund tar allt från en till två dagar, beroende på storleken av företaget. 

Hör gärna av er för ett upplägg!

bottom of page