COACHING

Coaching handlar om att Du vill någonstans men inte riktigt vet hur Du tar dig dit. Det kan också var så att Du vill förändra något, privat eller i Ditt arbete, men kommer inte riktigt igång.
Coaching är en samtalsform, där Du själv kommer fram till hur Du skall agera för att få till en förändring.
Vi coachar medarbetare, ledare, ungdomar och idrottslag.
Vi erbjuder även coaching under våra pilgrimsvandringar till Santiago de Compostela
Ett coachsamtal tar ungefär en timma per gång och vår rekommendation är att man har sex till åtta möten.