top of page

serviceutveckling

Bra service till dina kunder och medarbetare, är avgörande för ditt företags resultat!

SERVICEUTVECKLING

  • Jag har arbetat med att utveckla service i hela mitt liv. Service till gäster och till min personal, det är avgörande för ditt företags framtid.

  • I vår Serviceutveckling  lovar vi dig som kund, minst fem nya aktiviteter som skapar bättre service och värdskap som i sin tur genererar nöjdare personal – nöjdare kunder och bättre lönsamhet. Om vi inte lyckas så betalar du bara reskostnader och eventuellt boende! Vad har du att förlora?

  • Våra utbildningar är hel eller halvdagskurser.

  • Föreläsningarna är allt från en timma till sex timmar.

  • Vi ordnar med lokal i din närhet eller så kommer vi till dig.

  • Vi tar också med företaget på en tre eller fyradagarsresa där vi går en del av Pilgrimsleden Santiago de Compostella. En fantastisk resa som bygger ett starkt lag.

  • COACHING: "MÅ BRA PÅ JOBBET - MEDARBETARE!" 

  • COACHING: " MÅ BRA PÅ JOBBET - LEDARE"

bottom of page